A Taekwon-do tanai:
Udvariasság
Becsületesség
Állhatatosság
Önuralom
Rettenthetetlen küzdőszellem

Taekwon-do eskü:
A Taekwon-do tanításainak mindenkor eleget teszek
Tiszteletet adok mesteremnek és valamennyi társamnak
Soha nem élek vissza Taekwon-do tudásommal
Ha kell, segítek a bajbajutottakon
Minden erőmmel a békét építem

TAEKWON-DO … - Rúgásokra, ugró rúgásokra, ütésekre, hárításokra épülő jellegzetesen látványos koreai harcmodor, pusztakezes önvédelmi és közelharc rendszer, modern küzdő és versenysport, mozgásművészet?

Igen.

Mindez szerepelhet meghatározásként, de tartalma jóval több ennél. Az igazi Taekwon-do az már harcművészet! Sajátos életforma és viselkedésmód, szigorú nevelési rendszer és filozófia is egyben, mely az edzések során önként vállalt katonai fegyelemmel párosul…

A „Taekwon-do” kifejezés koreai eredetű. A három szókép összevonásából kialakított név jelentése a következő:

TAE = lábtechnika v. rúgás,
KWON = kéztechnika v. ütés,
DO = művészet, út, v. módszer.

Szó szerinti fordításban a TAEKWON-DO tehát annyit tesz, mint a "Láb és kéztechnikai küzdés művészete", vagy tömören "Az önvédelem művészete". Más megközelítésben a Taekwon-do tudomány, vagyis a test tudományos alkalmazása a harcművészetben. Az ember, aki az anatómia, biomechanika és fizika törvényszerűségeinek ismeretében, testének intenzív edzése során képes elérni a benne rejlő lehetőségek maximumát! De ne feledjük, pusztán a technikák gyakorlása (legyen az bármilyen magasszintű sporttevékenység) még senkit sem tesz harcművésszé. Ez csak a megfelelő lelki töltéssel és szellemi felkészültséggel párosulva, vele szoros egységet alkotva éri el végső célját.

Harmat László IX.Dan nagymester a Magyar Taekwon-do megalapítója, Szövetségünk elnöke, hosszú évekig élt külföldön. A Svéd válogatott tagjaként versenyzett, edzett az USA-ban, Koreában és Kanadában, ahol többek között General Choi Hong Hi, Taekwon-do stílusalapító nagymester személyes tanítványa volt. 1977-ben települt haza és még ebben az évben szeptember 7.-én megalapította a Magyar Taekwon-dot és megnyitotta az első Központi Edzőtermet Zuglóban a Bp. XIV. ker. Hermina út 23 sz. alatti iskolában. A folyamatosan növekvő taglétszám miatt innen költöztek a „Központisok” 1981-ben Budára, a jóval nagyobb Ganz Vill. II. ker. Marczibányi téri kék sportcsarnokába. 1990 óta a Központi Edzőterem edzései Budán a II. kerület Fillér utca 70-76 sz. alatti iskola tornatermében folynak Harmat László nagymester személyes vezetésével. A nagymúltú klub - hagyományaihoz híven - az Alapító Choi Hong Hi nagymester örökségét ápolva, az Ő eredeti tanításainak megfelelően szolgálja és népszerűsíti a tiszta tradicionális ITF Taekwon-dot.